Ispahan vzw biedt reeds 20 jaar palliatieve thuiszorg binnen het arrondissement Turnhout. U ontdekt alle info over onze organisatie, onze werking of palliatieve zorg in het algemeen.
Ispahan vzw werkt ondersteunend en aanvullend op de eerste lijnshulpverleners. Informatie over onze werking, gebundeld voor huisarts, thuisverpleegkundige, ...
Ispahan vzw doet voor een groot deel van zijn werking een beroep op vrijwilligers. Documenten en informatie voor onze vrijwilligers. Aanmelden is vereist.