Palliatieve Zorgen Kempen
Palliatieve Zorgen Kempen
De eerste lijn

De eerste lijn

Ispahan vzw werkt ondersteunend en aanvullend op de eerstelijnshulpverleners. Samen met alle betrokken zorgverleners en in nauw overleg met de huisarts wil Ispahan het beste halen uit de laatste fase van het leven en streven naar de hoogst mogelijke levenskwaliteit voor de patiënt en zijn familie, thuis, in de vertrouwde omgeving. Ispahan maakt de zorgcirkel helemaal rond en doet alles wat kan als we denken dat er niets meer kan gedaan worden. U vindt hieronder informatie over onze werking, gebundeld voor huisarts, thuisverpleegkundige, ...

Palliatieve zorg is een totaalzorg voor personen die ongeneeslijk ziek zijn. De zorg is niet langer gericht op het genezen van de patiënt, maar ze focust op het garanderen van een optimale kwaliteit van het leven dat er nog is, zowel ten behoeve van de patiënt zelf als van zijn omgeving.
Eind 1990 werd de vzw Ispahan opgericht. Wat begon als pionierswerk is op 30 jaar tijd uitgegroeid tot een organisatie met 15 vaste medewerkers en 50 vrijwilligers. Op jaarbasis begeleiden we ongeveer 900 patiënten en hun familie verspreid over de 27 gemeenten van het arrondissement Turnhout.
De thuiszorgequipe van Ispahan is een team dat in heel het arrondissement Turnhout actief is. Het team bestaat uit palliatief verpleegkundigen die rechtstreeks begeleiding bieden aan palliatieve patiënt, omgeving en hulpverleners. Verder omvat het 3 equipe-artsen. Deze laatsten komen niet aan huis maar geven advies en ondersteuning aan de Ispahan- verpleegkundigen en vrijwilligers.
De thuiszorgequipe van Ispahan is een team dat in heel het arrondissement Turnhout actief is. Het team bestaat uit palliatief verpleegkundigen die rechtstreeks begeleiding bieden aan een palliatieve patiënt, omgeving en hulpverleners. Verder omvat het 3 equipe-artsen en een teambegeleider/psycholoog. Deze laatsten komen niet aan huis maar geven advies en ondersteuning aan de Ispahan- verpleegkundigen en vrijwilligers.
Hier vindt u enkele interessante documenten die van nut kunnen zijn bij een begeleiding van een palliatieve patiënt.
Hier bundelen we nuttige links rond palliatieve zorg. U vindt er ook vormingsinitiatieven.
Ispahan kan enkel ingeschakeld worden mits goedkeuring van de huisarts van de patiënt. Indien u een aanmelding wenst te doen, vragen wij bijgevolg steeds om onze inschakeling eerst met de huisarts te bespreken, alvorens contact met ons op te nemen.

Parking Campus Den Bond