Palliatieve Zorgen Kempen
Palliatieve Zorgen Kempen

Ispahan kan enkel ingeschakeld worden mits goedkeuring van de huisarts van de patiënt. Indien u een aanmelding wenst te doen, vragen wij bijgevolg steeds om onze inschakeling eerst met de huisarts te bespreken, alvorens contact met ons op te nemen.

Een aanmelding van een nieuwe patiënt verloopt als volgt :

 • de aanmelder neemt telefonisch contact op via ons centraal nummer 014 42 66 02
 • een medewerker van Ispahan noteert volgende gegevens :
  - naam en tel.nr. aanvrager
  - naam, adres, tel.nr. en geboortedatum patiënt
  - naam van huisarts, thuisverpleegkundige en eventueel andere hulpverleners
  - diagnose en relevante medische voorgeschiedenis
  - psychosociale info
  - concrete verwachting qua hulpvraag en timing
 • de algemeen coördinator bepaalt welke verpleegkundige vanuit Ispahan wordt toegewezen
 • de verpleegkundige neemt contact op met patiënt of omgeving om een kennismakingsgesprek af te spreken.
 • na de kennismaking brieft de verpleegkundige de betrokken hulpverleners.
 • een attest voor inschakeling wordt ter ondertekening naar de huisarts gestuurd.

Parking Campus Den Bond