Palliatieve Zorgen Kempen
Palliatieve Zorgen Kempen

Palliatieve thuiszorg

Wat betekent palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is een totaalzorg voor personen die ongeneeslijk ziek zijn. De zorg is niet langer gericht op het genezen van de patiënt, maar ze focust op het garanderen van een optimale kwaliteit van het leven dat er nog is, zowel ten behoeve van de patiënt zelf als van zijn omgeving.

De hulpverlening in de laatste levensfase is in de eerste plaats gericht op bestrijding van pijn en andere hinderlijke symptomen. Maar ook naar opvang en begeleiding van psychische, sociale en spirituele problemen gaat veel aandacht. Binnen palliatieve zorg wordt het sterven gezien als een natuurlijk proces en de terminale fase als een belangrijke fase van het menselijk leven.

De zorgverlening gebeurt op basis van een zeer nauwe samenwerking tussen verschillende hulpverleners. Ieder van deze hulpverleners heeft zijn of haar specifieke rol in het totale proces. Goede multidisciplinaire samenwerking is één van de bepalende factoren voor een kwaliteitsvolle begeleiding.

Het woord "palliatief" komt van het latijnse "pallium" wat mantel, bemantelen, verzachten betekent. Palliatieve zorgverlening omvat niet altijd grootse, spectaculaire dingen. Het omvat wel vriendschap, warmte, meevoelen, mee afscheid nemen, angst en pijn verzachten en wegnemen.

vzw Ispahan, palliatieve thuiszorg

Vzw Ispahan biedt palliatieve thuiszorg in het arrondissement Turnhout. Het kaartje van ons werkingsgebied vindt u onderaan.

We ondersteunen mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun omgeving. Hierbij ligt voor ons de klemtoon op : Wat is iemands verhaal ? Wat heeft die persoon nodig ? Wat kunnen wij bieden om te helpen ? Door deze vragen regelmatig te stellen, zijn we in staat om het ritme van patiënt en omgeving te volgen en zorg op maat te bieden.

In de thuiszorg verblijft de zieke in zijn eigen omgeving en wordt hij omringd door zijn naasten. De hulpverleners zijn te gast. De dienstverlening van Ispahan vzw is aanvullend op de huisarts, thuisverpleegkundige, diensten voor gezinshulp, … We proberen ook steeds een steun te betekenen voor de mantelzorgers; de naasten die voor de zieke zorgen.

Niet al onze patiënten hebben de wens om uiteindelijk thuis te sterven. Niet iedereen heeft dezelfde opvattingen over hoe dit levenseinde best verloopt. We gaan samen op weg en dit verloopt elke keer anders. Onze basisprincipes zijn respect, vertrouwen en streven naar maximaal comfort.

De hulpverlening van Ispahan is gratis voor de patiënt. De kosten worden rechtstreeks verrekend met het ziekenfonds of verzekering.

Parking Campus Den Bond