Palliatieve Zorgen Kempen
Palliatieve Zorgen Kempen

Voor huisartsen

Werking Ispahan

De thuiszorgequipe van Ispahan is een team dat in heel het arrondissement Turnhout actief is. Het team bestaat uit palliatief verpleegkundigen die rechtstreeks begeleiding bieden aan een palliatieve patiënt, omgeving en hulpverleners. Verder omvat het 3 equipe-artsen en een teambegeleider/psycholoog. Deze laatsten komen niet aan huis maar geven advies en ondersteuning aan de Ispahan- verpleegkundigen en vrijwilligers.

Ispahan werkt nauw samen met de huisarts, thuisverpleging, diensten voor gezinshulp, vrijwilligers, …
Er is een wachtdienst via het centraal telefoonnummer 014 42 66 02. Voor dringende problemen of vragen zijn onze verpleegkundigen altijd bereikbaar en beschikbaar, 24 uur op 24 en 7 dagen per week. Tijdens de wachtdienst is het mogelijk dat er een andere verpleegkundige dan uw vertrouwde verpleegkundige u verder zal helpen.
De hulpverlening van de thuiszorgequipe is gratis voor de patiënt. De kosten worden rechtstreeks verrekend met het ziekenfonds of de verzekering.

Per patiënt wordt een vaste verpleegkundige toegewezen omdat het zo mogelijk is om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Het thuismilieu is voor heel wat palliatieve patiënten een vertrouwde omgeving waar ze de laatste fase van hun leven zo kwaliteitsvol mogelijk willen doorbrengen. De verpleegkundige heeft tijdens een begeleiding aandacht voor verschillende zaken die deze levenskwaliteit beïnvloeden :

 • eventuele lichamelijke klachten zoals pijn, benauwdheid, misselijkheid, braken, …
 • het luisteren naar het verhaal van de patiënt en zijn omgeving, een steun te zijn in de beleving van het ziek zijn, …
 • het beluisteren van gevoelens rond angst, verdriet, …
 • het beluisteren van vragen rondom zingeving en zinervaring, rekening houdend met de levensvisie, eigen waarden en normen van patiënt en familie.
 • het beluisteren en begeleiden van levenseindevragen (pijnbestrijding, palliatieve sedatie, euthanasie, …) met respect voor de wensen van de patiënt.
 • allerlei praktische zaken zoals info geven over uitleendiensten in verband met het huren van aangepaste materialen en het aanvragen van de palliatieve premie.
 • de organisatie en coördinatie van de thuiszorg onder meer door het inschakelen van andere thuiszorgdiensten (thuisverpleegkundige, gezinshulp, oppasdienst, …) naargelang de behoeften en de vraag van patiënt en familie.
 • het ondersteunen en adviseren van andere ingeschakelde thuiszorgdiensten door onder andere overleg, advies met betrekking tot pijncontrole, …

Ter ondersteuning van patiënt en familie kan er vanuit Ispahan ook een vrijwilliger worden ingeschakeld. Deze vrijwilliger biedt emotionele ondersteuning aan patiënt en omgeving.

Dienstverlening ten opzichte van de huisarts

Ispahan is aanvullend op de eerstelijns-hulpverleners. Dit betekent dat we niet-concurrentieel maar ondersteunend zijn ten opzichte van de huisarts. Ispahan start enkel een begeleiding op mits goedkeuring van de huisarts.

De huisarts kan een beroep doen op Ispahan voor :

 • advies met betrekking tot pijn- en symptoomcontrole in de laatste levensfase (ook plaatsing pomp voor continue S.C. medicatietoediening)
 • organisatie thuiszorg/dienstverlening
 • emotionele, psychische en spirituele zorg voor de patiënt, onder meer door inschakeling van een Ispahan-vrijwilliger.
 • medisch begeleid sterven : informatie rond procedures, wetgeving, verpleegtechnische ondersteuning, …
 • wachtdienst met 24u/24u beschikbaarheid via centraal nummer 014 42 66 02.

Binnen het Ispahan-team zijn tevens 3 equipe-artsen actief. Zij zijn huisarts, gespecialiseerd in palliatieve zorg. Binnen de organisatie zijn zij verantwoordelijk voor de evidence based medicine. Zij houden de kennis van de verpleegkundigen up to date en geven hen advies met betrekking tot pijn- en symptoomcontrole. De equipe-artsen komen niet rechtstreeks in contact met patiënt of eerstelijns-hulpverleners.

Wat bij klachten?

In geval van klachten, opmerkingen of feedback in verband met onze werking, kan u steeds contact opnemen via 014 42 66 02.

Parking Campus Den Bond