Palliatieve Zorgen Kempen
Palliatieve Zorgen Kempen

Voor thuisverpleegkundigen

Werking Ispahan

De thuiszorgequipe van Ispahan is een team dat in heel het arrondissement Turnhout actief is. Het team bestaat uit palliatief verpleegkundigen die rechtstreeks begeleiding bieden aan palliatieve patiënt, omgeving en hulpverleners. Verder omvat het 2 equipe-artsen. Deze laatsten komen niet aan huis maar geven advies en ondersteuning aan de Ispahan- verpleegkundigen en vrijwilligers.

Ispahan werkt nauw samen met de huisarts, thuisverpleging, diensten voor gezinshulp, vrijwilligers, …
Er is een wachtdienst via het centraal telefoonnummer 014 42 66 02. Voor dringende problemen of vragen zijn onze verpleegkundigen altijd bereikbaar en beschikbaar, 24 uur op 24 en 7 dagen per week. Tijdens de wachtdienst is het mogelijk dat er een andere verpleegkundige dan uw vertrouwde verpleegkundige u verder zal helpen.
De hulpverlening van de thuiszorgequipe is gratis voor de patiënt. De kosten worden rechtstreeks verrekend met het ziekenfonds of de verzekering.

Per patiënt wordt een vaste verpleegkundige toegewezen omdat het zo mogelijk is om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Het thuismilieu is voor heel wat palliatieve patiënten een vertrouwde omgeving waar ze de laatste fase van hun leven zo kwaliteitsvol mogelijk willen doorbrengen. De verpleegkundige heeft tijdens een begeleiding aandacht voor verschillende zaken die deze levenskwaliteit beïnvloeden :

 • eventuele lichamelijke klachten zoals pijn, benauwdheid, misselijkheid, braken, …
 • het luisteren naar het verhaal van de patiënt en zijn omgeving, een steun te zijn in de beleving van het ziek zijn, …
 • het beluisteren van gevoelens rond angst, verdriet, …
 • het beluisteren van vragen rondom zingeving en zinervaring, rekening houdend met de levensvisie, eigen waarden en normen van patiënt en familie.
 • het beluisteren en begeleiden van levenseindevragen (pijnbestrijding, palliatieve sedatie, euthanasie, …) met respect voor de wensen van de patiënt.
 • allerlei praktische zaken zoals info geven over uitleendiensten in verband met het huren van aangepaste materialen en het aanvragen van de palliatieve premie.
 • de organisatie en coördinatie van de thuiszorg onder meer door het inschakelen van andere thuiszorgdiensten (thuisverpleegkundige, gezinshulp, oppasdienst, …) naargelang de behoeften en de vraag van patiënt en familie.
 • het ondersteunen en adviseren van andere ingeschakelde thuiszorgdiensten door onder andere overleg, advies met betrekking tot pijncontrole, …

Ter ondersteuning van patiënt en familie kan er vanuit Ispahan ook een vrijwilliger worden ingeschakeld. Deze vrijwilliger biedt emotionele ondersteuning aan patiënt en omgeving.

Dienstverlening t.o.v. de thuisverpleegkundige

Ispahan is aanvullend op de eerstelijns-hulpverleners. Dit betekent dat we niet-concurrentieel maar ondersteunend zijn ten opzichte van de thuisverpleegkundige. Een Ispahan-verpleegkundige zal daarom nooit taken overnemen die een thuisverpleegkundige toebehoren.

De thuisverpleegkundige kan een beroep doen op Ispahan voor :

 • advies rond pijn- en symptoomcontrole
 • overleg rond een palliatieve situatie
 • om te luisteren naar uw verhaal, uw bezorgdheden, bedenkingen, … rond de begeleiding van een palliatieve patiënt en zijn omgeving
 • verpleegtechnische ondersteuning bij starten van een spuitaandrijver
 • informatie allerhande
 • ondersteuning bij procedures rond medisch begeleid sterven
 • inschakeling van andere thuiszorgdiensten of hulpmiddelen.

Wat bij klachten?

In geval van klachten, opmerkingen of feedback in verband met onze werking, kan u steeds contact opnemen via 014 42 66 02.

Parking Campus Den Bond