Informatie

Pallialine

Richtlijnen Palliatieve Zorg

Verpleegkundige verzorging

Kennisgeving van verpleegkundige zorg voor een palliatieve patiënt

Palliatieve thuiszorg … en nu?
In de flyer lees je meer informatie over tegemoetkomingen voor patiënten en mantelzorgers bij palliatieve thuiszorg

Het levenseinde teruggeven aan de mensen. Over de vroegtijdige planning van de zorg.
Een brochure over vroegtijdige zorgplanning geschreven voor zorgverstrekkers.

Ook de laatste reis wil je samen bespreken… Over vroegtijdige planning van je zorg.
In deze brochure wordt uitgebreid uitgelegd wat bedoeld wordt met het vroegtijdig plannen van je gezondheidszorg en levenseinde.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie