Palliatieve Zorgen Kempen
Palliatieve Zorgen Kempen
Ispahan vzw

Ispahan vzw

Warme zorg... ook op het einde

Palliatieve Zorgen Kempen

Mag het laatste hoofdstuk ook goed zijn? Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met het levenseinde. Of de dag is gekomen dat de gezondheid van een dierbare achteruitgaat. Je wil die tot het allerlaatste moment de best mogelijke zorg bieden. En een kwaliteitsvol en onvergetelijk laatste hoofdstuk geven in de vertrouwde omgeving. Het liefst van al wil je léven toevoegen aan de tijd die nog rest samen. Ispahan vzw zorgt voor wie niet meer kan genezen en omringt in nauwe samenwerking met huisartsen en alle andere zorgverleners de patiënt en zijn familie. De thuiszorgequipe biedt integrale zorg waarbij zowel lichamelijke als emotionele en psychosociale aspecten centraal staan.

Palliatieve zorg is een totaalzorg voor personen die ongeneeslijk ziek zijn. De zorg is niet langer gericht op het genezen van de patiënt, maar ze focust op het garanderen van een optimale kwaliteit van het leven dat er nog is, zowel ten behoeve van de patiënt zelf als van zijn omgeving.
Eind 1990 werd de vzw Ispahan opgericht. Wat begon als pionierswerk is op 30 jaar tijd uitgegroeid tot een organisatie met 15 vaste medewerkers en 50 vrijwilligers. Op jaarbasis begeleiden we ongeveer 900 patiënten en hun familie verspreid over de 27 gemeenten van het arrondissement Turnhout.
De thuiszorgequipe van Ispahan is een team dat in heel het arrondissement Turnhout actief is. Het team bestaat uit palliatief verpleegkundigen die rechtstreeks begeleiding bieden aan patiënt, omgeving en hulpverleners. Verder omvat het 3 equipe-artsen en een psychologe.
Binnen Utopia vzw nemen vrijwilligers een bijzondere plaats in. De meerwaarde die een vrijwilliger biedt in een begeleiding, zit vooral in het feit dat hij ruim tijd kan besteden aan de patiënt. Doordat hij niet gefocust is op de medische aspecten van het ziek-zijn, kan hij de patiënt in heel zijn mens-zijn ontmoeten.
Ispahan vertrekt vanuit de visie dat rouw een natuurlijk, menselijk proces is. Dit maakt iedereen door op zijn eigen unieke wijze en tempo. De meeste mensen komen op eigen kracht en met ondersteuning van mensen uit hun eigen omgeving deze rouwperiode door.
​De hulpverlening van vzw Ispahan is gratis voor de patiënt. Voor de financiering van onze organisatie kunnen wij rekenen op inkomsten vanuit het RIZIV en subsidies. Deze inkomsten zijn echter ontoereikend om de huidige dienstverlening en vrijwilligerswerking te financieren.

Parking Campus Den Bond