Palliatieve Zorgen Kempen
Palliatieve Zorgen Kempen

Nazorg

Ispahan vertrekt vanuit de visie dat rouw een natuurlijk, menselijk proces is. Dit maakt iedereen door op zijn eigen unieke wijze en tempo. De meeste mensen komen op eigen kracht en met ondersteuning van mensen uit hun eigen omgeving deze rouwperiode door.

Wanneer de patiënt overleden is, blijft Ispahan ondersteuning aanbieden aan de nabestaanden, zij het veel beperkter. Ons nazorg aanbod bestaat uit:

  • rouwbezoeken : we merken dat het voor nabestaanden een belangrijke vorm van erkenning is als we hen in een periode tot 6 maanden na het overlijden een bezoek brengen.
  • 1 bezoek door de palliatief verpleegkundige die de patiënt begeleid heeft
  • 1, zo nodig meerdere, bezoeken door de vrijwilliger die de patiënt begeleid heeft (indien dit het geval is)
  • herdenkingsmoment : drie maal per jaar organiseren we een herdenkingsmoment voor de patiënten die we ondersteund hebben. De nabestaanden worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De viering heeft plaats in het kwartaal volgend op het overlijden (tussen 3 en 6 maanden). De overledenen worden herinnerd door het aansteken van een kaarsje bij het noemen van hun naam. Zinvolle teksten, natuurbeelden en passende muziek sluiten het serene gedeelte af. Daarna wordt tijd gemaakt voor “ontmoeting" : met lotgenoten, met vrijwilligers, met de verpleegkundigen die de begeleiding deden. Op deze bijeenkomsten vind je ook een stand met boeken rond verlies en rouw en tevens onze verlieskoffer. Deze herdenkingsmomenten worden met veel zorg ingericht door onze vrijwilligers.
  • doorverwijzing : wanneer we van nabestaanden vernemen dat zij het blijvend moeilijk hebben in hun rouwproces, kunnen we beroep doen op de psycholoog van het palliatief netwerk (PNAT). Zij is gespecialiseerd in rouwzorg en kan, indien nodig, samen met betrokkenen, zoeken naar gepaste hulp.


De Kracht

Kijk naar de stroom die zich een weg
baant door het land, door de akkers,
dorpen heen. Zijn bron is ergens
ver ontsprongen, hij gaat zijn weg
en niemand weet waarheen.
Zo vloeit er ook een stroom vol leven
in elk mens, in jou en mij.
Een droom die speelt, je doet bewegen,
je weerbaar maakt, oneindig echt en vrij.

't Is de kracht die je doet leven,
't is de kracht die je diep voelt,
't is de wil die je doet groeien,
zodat je sterk staat en niet ondergaat,
ook in jou leeft zo'n kracht.

Zoals een stroom steeds weer zijn weg herneemt
voel je elke dag een beetje meer wie je bent,
wat het leven met je voorheeft.
Je leert vertrouwen, hopend altijd weer.
Zo deinen wij, zacht ingenomen,
in de kring van iemands adem mee.
Je deelt zo stil elkanders pijn en dromen
met een liefde
eindeloos als de zee.

't Is de kracht die je zo lief maakt,
heel teder, broos en echt.
't Is de kracht van iemand houden
zodat je sterk staat en niet ondergaat,
ook in jou leeft zo'n kracht.

Kris Gelaude

Parking Campus Den Bond