Palliatieve Zorgen Kempen
Palliatieve Zorgen Kempen

Over Ispahan VZW

Historiek

Eind 1990 werd de vzw Ispahan opgericht. Wat begon als pionierswerk is op 30 jaar tijd uitgegroeid tot een organisatie met 15 vaste medewerkers en 50 vrijwilligers. Op jaarbasis begeleiden we ongeveer 900 patiënten en hun familie verspreid over de 27 gemeenten van het arrondissement Turnhout.

De naam 'Ispahan' verwijst naar de oude hoofdstad van Perzië (het huidige Iran). Daar speelde zich het gedicht "De Tuinman en de dood" van Pieter Nicolaas Van Eyck af.

Een Perzisch edelman:
Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn Woning in: "Heer, heer, één ogenblik!
Ginds in de rooshof, snoeide ik loot na loot.
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.
Ik schrok, en haastte mij langs d'andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor d'avond nog bereik ik Ispahan!"

Vanmiddag - lang reeds was hij heengespoed -
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.
"Waarom", zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
"Hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd?"
Glimlachend antwoordt hij: "Geen dreiging was't
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,
Toen 'k 's morgens hier nog stil
Aan 't werk zag staan
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahan."

Ispahan als organisatie

Ispahan is een vzw. Het hoogste beleidsorgaan is de Algemene Vergadering met vertegenwoordigers vanuit alle geledingen van de thuiszorg. De Algemene vergadering komt 1 keer per jaar samen. De Raad van Bestuur, die 2 keer per jaar samenkomt, en het Dagelijks Bestuur, dat 5 keer per jaar samenkomt, worden hieruit gevormd. Onze voorzitter en tevens mede-oprichter, is een huisarts, dr. Paul Cornil. Een organigram kan u onderaan terugvinden.

Ons vaste team bestaat uit :

Verpleegkundigen :

- Rita Leys

- Bea van Aubel

- Anne-Mie Vangeel

- Christel Van den Ackerveken

- Carin Gers

- Sonja Willems

- Natasja Herings

- Joke Vanhoof

- Lana Kozlova

- Christine Haazen

- Vroni Veris

-Inge Van Gils

Equipe-artsen :

- Ilse Decorte (huisarts Herentals)

- Stijn Boenders (huisarts Merksplas)

- Paulien Peeters (huisarts Morkhoven)

Psychologe : Pascale de Vicq

Administratief bediende : Patricia Van Hees

Ispahan in een ruimer kader

Ispahan wordt ondersteund door het palliatief netwerk arrondissement Turnhout (PNAT). Deze organisatie is buiten de palliatieve thuiszorg (Ispahan) ook verantwoordelijk voor de palliatieve zorg in de ziekenhuizen en rusthuizen. Voor meer info: www.pnat.be. Op Vlaams niveau is Ispahan lid van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Voor meer info www.palliatief.be.

Parking Campus Den Bond