Palliatieve Zorgen Kempen
Palliatieve Zorgen Kempen
Over het project 2019

WEDSTRIJDREGLEMENT “KUNST AAN DE BOMEN” – Zondag 16 juni 2019  Kolonie van Merksplas  -  Kapelstraat 10, 2330 Merksplas

1.     De organisator

Ispahan vzw is de vereniging die in het arrondissement Turnhout de palliatieve thuiszorg organiseert.  Op 16 juni 2019 organiseert Ispahan een familiefeest.  Er is enerzijds “Kunst aan de Bomen”, een wedstrijd voor verenigingen, families of klassen die een boom versieren in een dreef van de Kolonie.  Anderzijds is er een kinderdorp met heel wat animatie voor kinderen. Er wordt ook gezorgd voor randanimatie.  Kunst aan de bomen wordt dus georganiseerd door vzw Ispahan, Patersstraat 85, 2300 Turnhout.

 

2.     Deelname

Deelname aan de wedstrijd staat open voor erkende socio-culturele verenigingen, families en klassen van het arrondissement Turnhout.  Iedere groep bestaat uit minstens 4 leden.  De verantwoordelijke van de vereniging / familie / klas moet bij aanvang van de wedstrijd minstens 18 jaar oud zijn, en moet zelf deelnemen.  Om te kunnen deelnemen moet de deelnemer het inschrijvingsformulier correct overmaken aan de organisator voor 12 juni 2019.  De deelnemende groep betaalt een inschrijvingsgeld van 10 euro op rekening BE45 0688 9691 6789 van Ispahan.  De deelnemer geeft de organisator de toestemming om het resultaat van de wedstrijd te tonen in publicaties en op de website van de organisator. 

 

3.     Thema - Opdracht

De deelnemer moet een boom (of twee bomen) in de dreef van de kolonie versieren. De boom die de deelnemer versiert, wordt hem toegewezen door de organisator op 16 juni, tussen 8 en 9 uur. De deelnemer mag daarbij alle mogelijke materialen gebruiken zoals bloemen, takken, draad, en andere materialen.  Het is niet toegelaten om de boom op één of andere wijze te beschadigen : de boom mag niet worden beschilderd, er mogen geen nagels in de boom worden geklopt, e.d.  Het thema van de wedstrijd is “EVENWICHT”.

 

4.     Begin en einde van de wedstrijd

De wedstrijd neemt een aanvang op zondag 16 juni om 9 uur en eindigt om 13 uur.  De jury zal haar beslissing bekendmaken rond 15 uur.  De publieksprijs wordt bekendgemaakt rond 16.30 uur.  Vanaf 17.00 uur zullen de deelnemers alle materialen die werden aangebracht rond de boom verwijderen en terug meenemen.

 

5.     De jury en de prijzen

Een jury zal de mooiste kunstwerken uitkiezen.  De jury bestaat uit kunstkenners uit de regio.  De beslissing van de jury kan niet worden betwist.  De prijzen zijn als volgt bepaald : eerste prijs van 1.500 euro / tweede prijs van 750 euro / vijf prijzen van 200 euro.  Iedereen die aanwezig is op het familiefeest van 16 juni kan stemmen voor de publieksprijs die 250 euro bedraagt.

 

6.     De voorwaarden

Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met het wedstrijdreglement.

De organisator van de wedstrijd behoudt zich het recht om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil.  Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd door omstandigheden buiten zijn wil om.  De beslissingen van de organisator zijn soeverein en zonder verhaal.

De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan personen of goederen, als gevolg van de deelname aan de wedstrijd.

De organisator zal de persoonsgegevens van de deelnemers verzamelen, met als doel de deelnemers aan de wedstrijd te contacteren over het verloop van de wedstrijd. Bij het verwerken van de persoonsgegevens zal de organisator de persoonlijke levenssfeer respecteren.  De persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisator.

 

We organiseren deze wedstrijd in de schitterende omgeving van de Kolonie van Merksplas.  Meer informatie over de kolonie op www.kolonienvanweldadigheid.eu.