Palliatieve Zorgen Kempen
Palliatieve Zorgen Kempen
Léven na de diagnose

Léven na de diagnose

Ajit Shetty, Peter Ispahan

Het leven is een hele reis. Een reis die onvermijdelijk eindigt. Jij en ik. Jouw moeder, nonkel of vriendin. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met de laatste fase van het leven en uiteindelijk met de dood. We zijn allemaal gezond geboren en willen uiteindelijk ook allemaal gezond sterven.

De meesten onder ons hebben de beste zorgen gekregen tijdens het leven en tijdens momenten van ziekte. Veel patiënten krijgen helaas te maken met een levensbedreigende aandoening waarbij geen genezende behandeling meer mogelijk is. Onvermijdelijk komt het laatste hoofdstuk plots dicherbij. Het hoeft hier niet te stoppen. Ondersteund door kwaliteitsvolle palliatieve zorg kan je het beste halen uit die laatste fase. De laatste halte voor de dood denkt men vaak. Nochtans gaat palliatieve zorg over zo goed mogelijk leven de tijd die ons nog rest en niet alleen om stervensbegeleiding. Is het nu jaren, maanden, weken of dagen.

Zo goed mogelijk leven ook in het laatste hoofdstuk. Vrij van pijn en lijden en het behoud van de best mogelijke levenskwaliteit en maximale autonomie. Palliatieve zorg streeft naar deze maximale levenskwaliteit en aangepaste zorg. Veel patiënten verblijven in de laatste fase van hun leven graag in hun eigen vertrouwde omgeving. Palliatieve thuiszorgequippes zoals die van Ispahan ondersteunen en vullen het team van huisarts en andere zorgverleners aan. Ze staan in nauw overleg met de eerstelijnszorg en staan dag en nacht klaar om mensen die in hun laatste levensfase zitten, al het mogelijke comfort te bezorgen. Thuiszorgequippes zoals die van Ispahan zullen in de toekomst een nog belangrijkere rol invullen. Door de toename van kanker en van andere levensbedreigende ziekten zal de verdere uitbouw van aangepaste zorgvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Ik heb veel bewondering voor zorgverleners in de palliatieve zorg. Dit domein dat een volwaardig onderdeel is van de gezondheidszorg is helaas ondergewaarderd en ook ondergefinancierd waardoor het moeilijk is het hoofd boven water te houden en te investeren in de zorg voor de zorgenden. Ik ben peter van Ispahan omdat ik wil helpen aan de uitbouw van de palliatieve zorg in onze regio. Het belangt ieder van ons aan, want vroeg of laat krijgen we ermee te maken. Ook ik. Samen kunnen we de zorgcirkel rond maken.

Ajit

Parking Campus Den Bond