Palliatieve Zorgen Kempen
Palliatieve Zorgen Kempen
Mensen zijn bang van het woord palliatief

Mensen zijn bang van het woord palliatief

Interview met Dr. Wouter Demerre, Huisarts Lichtaart

Dokter Wouter Demerre is huisarts in Lichtaart en erg begaan met de problematiek omtrent het levenseinde. Volgens hem is onze regio zeer goed voorzien op het vlak van palliatieve zorg, zowel in de thuissituatie als in de rusthuizen en ziekenhuizen. Hij ziet Ispahan vzw als een model in de palliatieve thuiszorg.

In de huisartsenpraktijk Remedici in Lichtaart wordt de hulp van de thuiszorgequippe van Ispahan altijd ter sprake gebracht bij een patiënt die voorzienbaar naar zijn einde toe gaat. "Ispahan is niet de dienst die stervende patiënten komt bijstaan. De zorgverleners geven onze patiënten in nauw overleg met ons een kwaliteitsvol leven in de weken, maanden of jaren die nog resten. Ze zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van patiënten met bepaalde zorgnoden, op medisch, psychologisch vlak en in het bieden van praktische ondersteuning aan de familie. Het hangt vooral van de patiënt af of Ispahan de kans krijgt zich voor te stellen", vertelt Dr. Demerre. "De patiënten die in het traject stappen, krijgen er een buddy bij, iemand die ze ook altijd kunnen bereiken. We proberen zo bereikbaar mogelijk te zijn voor onze patiënten, het is altijd beter dat de twee bereikbaar zijn. Voor de huisartsenpraktijk biedt de thuiszorg van Ispahan een enorme ondersteuning en we overleggen vaak."

Er bestaat nog veel verwarring over wat palliatieve zorg is. Vele mensen denken dat het gaat om stervenszorg, wat het toch maar ten dele is. En er zijn ook mensen die palliatieve zorg in belangrijke mate verwarren met het rekken van leven, waardoor dan altijd het euthanasieverhaal naar boven komt. En dan is er een grote groep mensen die er gewoon bang voor zijn. "Als je over palliatief praat, lijkt het net dat je over kanker praat. Het einde lijkt dan in zicht. Palliatieve zorg hoeft niet altijd terminale zorg te zijn", licht Dr. Demerre toe.

Palliatieve zorg is een zorg die zich richt op de kwaliteit van het leven op een moment dat de genezende behandelingen niet meer voldoende zijn. Of met relatief grote zekerheid ook geen genezing gaan brengen. Dat betekent ook niet dat het een na het ander moet komen. "Curatieve en palliatieve zorg mogen elkaar wat gaan overlappen in een bepaalde fase. Maar het belangrijkste is toch wel dat je veel meer aandacht gaat hebben voor wat de meest comfortabele manier is om wat er nog rest, is dat nu een paar maanden of een paar jaren, nog door te brengen. Het is dus eigenlijk een focus op wat de patiënt comfort kan bieden. En ondertussen kan er misschien nog een behandeling nuttig zijn. Dat sluit mekaar niet uit. Het is niet zo dat als we met palliatieve zorg beginnen, we al de rest overboord gooien. Aan de andere kant moet je wel durven een aantal niet al te zinvolle behandelingen stopzetten of gewoon niet meer beginnen omdat het geen zin heeft. Ik kijk altijd wat is voor deze persoon, op dit moment het beste", besluit Dr. Demerre.

Parking Campus Den Bond