Overlijden voorzitter

Dokter Paul Cornil

Dr. PAUL CORNIL

Op maandag 6 december 2021 is Dr. Paul Cornil thuis, omringd door zijn naaste familie, overleden.

50 jaar huisarts zijn was voor hem de realisatie van een roeping, gestoeld op doorgedreven kennis, diagnostische vaardigheden en een onvoorwaardelijke empathie voor de patiënten die beroep op hem deden.

31 jaar geleden heeft hij samen met enkele enthousiaste voortrekkers de vzw ISPAHAN opgericht, die staat voor Palliatieve Thuiszorg in het Arrondissement Turnhout. Het doel van deze vereniging is personen aan het einde van hun leven de meest kwalitatieve zorg te verlenen in de eigen omgeving en omringd door hun dierbaren.

De realisatie van dit doel kan enkel maar door het engagement van alle eerstelijn hulpverleners in ons arrondissement. Door zijn bezieling en niet aflatende inzet is dokter Cornil daarin geslaagd. Ispahan is in die jaren uitgegroeid tot een monument in de Kempen : Vandaag ondersteunt zij jaarlijks meer dan 900 palliatieve patiënten en hun naaste omgeving. Hiervoor hebben ze een organisatie met 3 gespecialiseerde palliatieve artsen, 10 verpleegkundigen en 40 vrijwilligers.

Tot zijn laatste moment is dokter Cornil voorzitter gebleven.

Parafraserend op het lied van Bram Vermeulen:

‘Paul Cornil heeft een rots verlegd in de rivier van het leven, dicht bij de monding, zodat de laatste dagen en weken, het leven waardig helpen maken en afscheid nemen in naastenliefde mogelijk wordt, ondanks alle verdriet.’

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie