Ispahan kan enkel ingeschakeld worden mits goedkeuring van de huisarts van de patiënt.

Indien je een aanmelding wenst te doen, vragen wij bijgevolg steeds om onze inschakeling eerst met de huisarts te bespreken, alvorens contact met ons op te nemen. De huisarts blijft de eerste contactpersoon en de medische eindverantwoordelijke doorheen de begeleiding.

Een aanmelding van een nieuwe patiënt verloopt als volgt :

De aanmelder neemt telefonisch contact op via ons centraal nummer 014 42 66 02.

Een medewerker van Ispahan noteert volgende gegevens :

  • naam en tel.nr. aanvrager
  • naam, adres, tel.nr. en rijksregisternummer van de patiënt
  • naam en bereikbaarheid van de huisarts
  • naam van thuisverpleegkundige en eventueel andere zorgverleners
  • diagnose en relevante medische voorgeschiedenis
  • psychosociale info
  • concrete verwachting qua hulpvraag en timing

Een verpleegkundige van Ispahan zal telefonisch contact opnemen om het eerste huisbezoek in te plannen.

Na de kennismaking brieft de verpleegkundige de betrokken hulpverleners.

Een attest voor inschakeling wordt ter ondertekening naar de huisarts gestuurd.

Aanmelden

014 42 66 02

Aanmelden gebeurt steeds telefonisch, bij voorkeur tijdens de kantooruren.
We zijn op werkdagen bereikbaar van 9 uur tot 17 uur.

Buiten de kantooruren is onze verpleegkundige van wacht
telefonisch bereikbaar voor professionele zorgverleners.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie