Zorgverleners

Hoe het palliatief statuut aanvragen?

De huisarts vult, in overleg met de patiënt en zijn familie, het formulier “Medische kennisgeving tot financiële tegemoetkoming voor een patiënt die thuis palliatieve verzorging geniet” in en verstuurt dit per post naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt (per post is belangrijk omdat de datum van de poststempel de ingangsdatum is voor het verkrijgen van het palliatief statuut).

Aanvragen van palliatief statuut, wilsverklaring, verpleegkundige verzorging, gebruik spuitaandrijvers en het plaatsen van een Angiocath
Richtlijnen Palliatieve Zorg en diverse folders
Algemene info rond palliatieve zorg, palliatieve eenheden, eerstelijnszones
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie