Ispahan biedt warme zorg aan wie niet meer kan genezen. We doen dit in nauwe samenwerking met de huisarts en andere betrokken zorgverleners.

De medewerkers van Ispahan willen de palliatieve patiënt een kwaliteitsvol laatste hoofdstuk geven in de vertrouwde omgeving. Dat leven is vaak nog intens, waardevol en verrijkend zowel voor de patiënt als voor de familie en naasten. In essentie gaat het niet over “sterven” maar voornamelijk over “leven”.

Palliatieve zorg is dus zoveel meer dan opvolging tijdens de laatste levensdagen. Het gaat om goede pijncontrole, emotionele en psychische zorg, afronding, de laatste wensen, loslaten en afscheid nemen. We doen dit met expertise, empathie en met hart en ziel. Heel bijzonder toch?

Nieuws van Ispahan

Bekijk alle berichten
Medimundi steunt Ispahan

Fonds Dr. Daniël De Coninck

Medimundi, de enige Belgische producent van FFP2-beschermingsmaskers steunt Ispahan, de Kempense organisatie die al meer dan 30 jaar palliatieve zorg organiseert, door FFP2-beschermingsmaskers ter beschikking te stellen van hun vrijwilligers.

Lees verder over Ispahan en palliatieve zorg

Onze werking, missie en visie, historie en voorstelling van onze equipe.

We hebben alle informatie over palliatieve zorg voor je gebundeld.

Ook in de toekomst wil vzw Ispahan garant blijven staan voor maximale kwaliteit in de palliatieve thuiszorg.

Meest bezochte pagina's

Aanvragen van het palliatief statuut en andere informatie voor zorgverleners.
Onze vrijwilligers nemen een bijzondere plaats in bij Ispahan.
De patiënt zelf, de mantelzorger en betrokken familieleden of zorgverleners kunnen een aanmelding initiëren.
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie