Palliatieve Zorgen Kempen
Palliatieve Zorgen Kempen
Steun Ispahan

Word jij ook vriend van Ispahan? Met jouw steun kunnen we het zorgaanbod verbeteren.

Ispahan ziet palliatieve zorg als een volwaardig onderdeel van de gezondheidszorg. De vzw wil palliatieve zorg naadloos laten aansluiten op curatieve zorg, het aanbod verzekeren, uitbreiden en onder de verantwoordelijkheid van het Palliatief Netwerk mee opleiding en vorming realiseren. Ispahan wil kwaliteitsvolle palliatieve zorg garanderen en een continue zorgbegeleiding garanderen. De organisatie biedt veel aandacht aan zorg voor de zorgende en besteedt continue opleiding en begeleiding aan de medewerkers inclusief verder professionalisering. De hulpverlening van vzw Ispahan is gratis voor de patiënt. De vzw biedt 24/24 uur en 7/7 dagen continuïteit van zorg aan. Voor de financiering van onze organisatie kunnen wij deels rekenen op de inkomsten van de overheid en subsidies. Deze zijn echter ontoereikend om de huidige dienstverlening en vrijwilligerswerking te financieren. Ook in de toekomst wil vzw Ispahan garant blijven staan voor maximale kwaliteit in de palliatieve thuiszorg. Giften, schenkingen en legaten zijn meer dan welkom.

Giften

Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar. U ontvangt van ons een fiscaal attest voor uw belastingaangifte.

De rekeningnummers op naam van Ispahan vzw Palliatieve Zorgen Kempen zijn :

Belfius: BE41 789-5692922-10

BNP Paribas Fortis : BE19 230-0293999-12.

Maandelijkse gift

Of steun vzw Ispahan door middel van een maandelijkse opdracht. Een bedrag van € 5/maand geeft al recht op een fiscaal attest van € 60 om toe te voegen aan uw belastingaangifte. Onderaan vindt u een formulier om in te vullen en aan uw bank te bezorgen.

Legaten

De bestemming van uw gelden : in de mate van het mogelijk houdt vzw Ispahan rekening met uw wensen. Vzw Ispahan waakt erover dat uw legaat ten goede komt aan de werking van vzw Ispahan en niet verloren gaat in de administratieve mallemolen.

Gaat uw vermogen door een schenking aan vzw Ispahan niet naar de fiscus ? Neen, vzw Ispahan kan genieten van een tarief ten gunste van vzw's. Dit bedraagt momenteel 7% (in Vlaanderen). U kan uw legaat steeds herroepen of aanpassen. Alleen het testament dat nog bestaat en niet herroepen is op het moment dat de schenker overlijdt, is geldig.

Vraag raad aan uw notaris.

Parking Campus Den Bond