Vrijwilligers

733-37541-1558f0d6-0bfe-452b-a175-fb958cc584c91201a-6ffb62473dde60d4.jpg

Binnen Ispahan nemen vrijwilligers een bijzondere plaats in. Een vrijwilliger begeleidt samen met de verpleegkundige van Ispahan een patiënt tijdens de laatste fase van zijn leven. De vrijwilliger gaat op weg met de patiënt en zijn familie, ondersteunt hen door af te stemmen op hun ritme en respect te tonen voor hun eigenheid en opvattingen. Concreet betekent dit; een luisterend oor bieden, aanwezig zijn bij de patiënt wanneer de partner even weg is, samen een wandeling maken, aandacht geven aan emoties en pijn,… Er wordt gestreefd naar de hoogst mogelijke levenskwaliteit voor de patiënt door zorg op maat te bieden. De hulp van een vrijwilliger is aanvullend: er worden geen taken overgenomen van mantelzorgers of professionele hulpverleners.

Het wordt als een enorme meerwaarde ervaren dat een vrijwilliger ruim de tijd kan nemen voor de patiënt en/of zijn directe omgeving.

Een vrijwilliger focust zich niet op de medische aspecten van het ziek zijn, maar probeert de patiënt in heel zijn mens-zijn te ontmoeten. Meestal ontstaat er vrij snel een vertrouwensrelatie waarbij de patiënt en zijn familie zich gesteund voelen. Onze vrijwilligers worden opgeleid en ondersteund binnen de organisatie. Zij zijn uiteraard gebonden aan het beroepsgeheim.
De inschakeling van een vrijwilliger is een vrije keuze voor patiënt en familie. De verpleegkundige van Ispahan zal aan de patiënt voorstellen om kennis te maken met een vrijwilliger. Indien de patiënt dit wenst, blijft deze vrijwilliger hen verder begeleiden.

Er zijn ook logistieke vrijwilligers actief binnen Ispahan.

Logistieke vrijwilligers kunnen zich naargelang hun eigen interesses en mogelijkheden inzetten voor de organisatie. Zij nemen voornamelijk praktische taken op zich; lid zijn van een werkgroep, de organisatie vertegenwoordigen op een evenement of bijeenkomst, administratieve opdrachten, telefonische permanentie, helpen tijdens activiteiten zoals de familiedag. Ook binnen onze bestuursorganen en beschermcomité zijn er leden die zich vrijwillig engageren voor de organisatie.

Wil je graag vrijwilliger worden bij Ispahan of heb je vragen hierover, stuur dan een mailtje naar vrijwilligers@ispahan.be of vul het aanmeldingsformulier in.

Aanmeldingsformulier
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie