Ispahan ondersteunt de huisartsen, thuisverpleegkundigen en mantelzorgers in het arrondissement Turnhout, met als doel de palliatieve zorg in de thuissituatie te optimaliseren. We hopen zo tegemoet te komen aan de wens van de patiënt om in de thuisomgeving te kunnen overlijden.

Bij Ispahan gaat het in essentie niet over “sterven” maar voornamelijk over “leven”. Akkoord: het gaat over het laatste stukje van het leven (we zijn allemaal sterfelijk), maar vaak is dat leven nog intens, waardevol en verrijkend, zowel voor de patiënt als voor de familie en naasten.

Met expertise, empathie en met hart en ziel proberen we alle aspecten van het lijden te verlichten. Palliatieve zorg is zoveel meer dan opvolging tijdens de laatste levensdagen. Het gaat om goede pijncontrole, emotionele en psychische zorg, afronding, de laatste wensen, loslaten en afscheid nemen. Heel bijzonder toch?

“Is dat niet triestig?”, “Is dat niet zwaar?”, “Wat een bijzondere job hé?!”

Dit zijn vaak de vragen die we krijgen als reactie op “werken bij Ispahan”. Bijzonder vinden we Ispahan in ieder geval. We zijn trots elke dag opnieuw ons steentje te kunnen bijdragen!

Werking

Ispahan biedt palliatieve thuiszorg aan in het arrondissement Turnhout.

Missie en visie

Ispahan biedt palliatieve thuiszorg aan en ondersteunt 24/7 de huisartsen, thuisverpleegkundigen en mantelzorgers in het arrondissement Turnhout met het doel de palliatieve zorg voor ongeneeslijk zieke mensen in hun thuissituatie te optimaliseren.

Ispahan als organisatie

Ispahan is een vzw en is erkend door de Vlaamse Overheid als MBE (multi-disciplinaire begeleidingsequipe) en partner binnen het Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout.

Onze equipe

Een voorstelling van onze palliatieve verpleegkundigen, psychologe en artsen.

Vrijwilligers

Vrijwilligers nemen een bijzondere plaats in bij Ispahan.

Historiek

Vanaf de jaren 1980 werden er her en der in Vlaanderen de eerste initiatieven genomen rond palliatieve zorg, zowel residentieel als in de thuiszorg.

Ispahan

De naam 'Ispahan' verwijst naar de oude hoofdstad van Perzië (het huidige Iran). Daar speelde zich het gedicht "De Tuinman en de dood" van Pieter Nicolaas Van Eyck af.

Een Perzisch edelman:
Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn Woning in: "Heer, heer, één ogenblik!
Ginds in de rooshof, snoeide ik loot na loot.
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.
Ik schrok, en haastte mij langs d'andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor d'avond nog bereik ik Ispahan!"

Vanmiddag - lang reeds was hij heengespoed -
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.
"Waarom", zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
"Hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd?"
Glimlachend antwoordt hij: "Geen dreiging was't
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,
Toen 'k 's morgens hier nog stil
Aan 't werk zag staan
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahan."

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie