Ispahan als organisatie

Ispahan is een vzw en is erkend door de Vlaamse Overheid als MBE (multi-disciplinaire begeleidingsequipe).

Hierdoor is Ispahan vzw gebonden aan een aantal regels.

Het hoogste beleidsorgaan is de Algemene Vergadering (AV). Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit alle betrokken partijen van de thuiszorg. De AV komt 2 keer per jaar samen. Het bestuursorgaan wordt gekozen door de leden van de AV en de voorzitter van het bestuursorgaan is bij voorkeur een arts. Het bestuursorgaan komt 6 keer per jaar samen. Het intern reglement geeft aan dat de voorzitter een dagelijks bestuur (DB) kan samenstellen. Dit DB neemt de dagelijkse verantwoordelijkheid over de werking van de vzw.

Ispahan is partner binnen PNAT (Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout).

Deze erkende organisatie faciliteert enerzijds de samenwerking tussen ziekenhuizen, woon-zorgcentra en de thuiszorg en anderzijds is zij verantwoordelijk voor de kennisdeling en informatie aan zorgverleners én de bredere bevolking. Hiervoor organiseert deze organisatie regelmatig opleidingen.

Ispahan kan bovendien beroep doen op een grote vrijwilligersgroep.

Dit is belangrijk voor de werking van Ispahan. Uit deze vrijwilligersgroep wordt een vrijwilligersraad gekozen, die wordt voorgezeten door een voorzitter. Deze voorzitter wordt bijgestaan door de psychologe en een liaisonverpleegkundige van Ispahan om de werking van de groep te kanaliseren.

Enerzijds vormt deze vrijwilligersgroep de basis voor de creatie van een breed maatschappelijk draagvlak, en anderzijds ondersteunen zij de organisatie op verschillende domeinen. Vrijwilligers die, op vraag van de verpleegkundigen, bij de patiënt thuis komen hebben allemaal een opleidingstraject positief afgerond en krijgen nog regelmatig intervisie. Ispahan doet ook beroep op deze groep voor andere ondersteunende opdrachten: telefonie, administratie, promotie, fondsenwerving, activiteiten, ...

Bestuursorgaan

Huisartsen : dr. Stijn Boenders, dr. Koen Devet, dr. Luc Seuntjens, dr. Patrik Vankrunkelsven

Verpleegkundigen : dhr. Jan Avonds, mevr. Veronique Grossi, dhr. Stefaan Sarens, mevr. Marie-Josée Vanherck

Gezinszorg : mevr. Pascale Balemans, mevr. Annelies Van Den Eynde

Apothekers : mevr. Annelies Robrechts

Vrijwilliger : mevr. Annie Thys

Oprichters : dr. Gui Clerinx, mevr. Vifke Daamen, dr. Jean Meyskens

Deskundigen : dhr. Rudy Cornelis, dhr. Frans Starckx, dhr. Marcel Hermans, dhr. Leo Van Hees, mevr. Ann Verrydt

vzw PNAT : dr. Jan Geivers

Ziekenhuisnetwerk : dr. Jo Leysen

Onderwijs : dhr. Koen Van den Bossche

Service club : mevr. Denise De Vlieger

Dagelijks bestuur

Dr. Stijn Boenders, voorzitter

Dr. Luc Seuntjens, ondervoorzitter

Dhr. Leo Van Hees, secretaris

Dhr. Frans Starckx, penningmeester

Dhr. Stefaan Sarens

Dhr. Jan Avonds

Peter en Meter

Dhr. Ajit Shetty

Mevr. Griet Smaers

Beschermcomité

Dr. Luc Seuntjens

Dhr. Paul De Wit

Mevr. Kristel Maes

Mevr. Annelies Robrechts

Dhr. Frans Starckx

Dhr. Marc Truyens

Dhr. Thierry Van Dyck

Dhr. Leo Van Hees

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie