Werking

Ispahan biedt palliatieve thuiszorg aan in het arrondissement Turnhout. Het kaartje van ons werkingsgebied vind je onderaan.

Alleen met uitdrukkelijke (mondelinge) toestemming van de huisarts kan Ispahan worden ingeschakeld.

De aanmelding kan gedaan worden door de huisarts, betrokken zorgverleners, mantelzorgers of de patient zelf.

Aanmelden gebeurt via het centraal telefoonnummer 014 42 66 02, bij voorkeur tijdens de kantooruren. In urgente situaties kan de aanmelding ook buiten de kantooruren plaatsvinden.

Tijdens het eerste huisbezoek maken we kennis, leggen we de dienstverlening van Ispahan uit en brengen we de (zorg)noden in kaart. Het GDPR document (gegevensdeling) wordt dan ook besproken en ingevuld. Verdere afspraken maken we samen op basis van behoeften en vraag, met respect voor autonomie en eigenwaarde van de patiënt en zijn familie. De contacten verlopen discreet en de privacy wordt gerespecteerd. Alle medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Ispahan werkt ter ondersteuning van huisartsen en thuisverpleging.

Zij zijn steeds het eerste aanspreekpunt bij dringende vragen en noodsituaties. Deze zorgverleners kunnen dan op hun beurt telefonisch contact opnemen met de vaste verpleegkundige of met de verpleegkundige collega die op dat moment de wachtpermanentie opneemt. Voor dringende zaken is de wachtdienst buiten de kantooruren bereikbaar. De verpleegkundige geeft in eerste instantie telefonisch advies. Enkel op vraag van huisarts of volgens eigen inschatting komt de verpleegkundige ook aan huis.

De begeleiding door Ispahan is gratis indien de patiënt aangesloten is bij een zorgkas/mutualiteit.

De facturatie gebeurt dan rechtstreeks door Ispahan aan de betrokken zorgkas/mutualiteit. Indien er geen lidmaatschap is zal er wel een factuur opgemaakt worden.
Enkel voor het gebruik van medisch materiaal zal een vergoeding gevraagd worden.

Wij zijn altijd blij met een extra financiële ondersteuning.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie