Protocol voor huisartsen

Protocol palliatieve patiënt

Beste collega's,

We willen u op de hoogte brengen van het nieuwe palliatieve protocol dat werd uitgewerkt met de collega’s van Ispahan, HAVIK (= kring Zuiderkempen) en HVRT.
Het doel van dit protocol is om de zorg voor palliatieve patiënten te verbeteren en te waarborgen dat zij de best mogelijke zorg ontvangen, ongeacht de omstandigheden.

Welke afspraken werden gemaakt in dit protocol:

1. Continuïteit van zorgen:

  • De huisarts die verantwoordelijk is voor het Globaal Medisch Dossier (GMD) van de patiënt zorgt voor de continuïteit in de zorg bij een patiënt met een palliatief statuut.
  • Ter info: palliatief statuut = 24-uurs zorg en telefonische bereikbaarheid.

2. Vervangende arts:

  • Indien de eigen huisarts niet beschikbaar is, wordt een vervangarts aangesteld (binnen de praktijk of een collega naar eigen keuze).
  • Belangrijk: zorg ervoor dat het gsm-nummer van de vervangarts altijd up-to-date is in het dossier.

3. Uitzonderlijke situaties:

  • Indien door een uitzonderlijke situatie ook de vervangarts niet beschikbaar is kan de wachtpost gecontacteerd worden.
  • De wachtdoende arts kan alleen correct handelen als de essentiële gegevens hieronder vermeld beschikbaar zijn bij de patiënt.

4. Essentiële Gegevens:

  • Volgende gegevens moeten minimaal ter beschikking zijn bij de patiënt:

gsm-nummer van de arts

volledig bijgewerkte Sumehr (Summarized Electronic Health Record)

laatste brief van de specialist

medicatieschema

stand order

Actiepunten voor artsen:

  • Lees het bijgevoegde protocol: zorg ervoor dat u het volledige document doorneemt en bekend bent met alle updates en vereisten.
  • Controleer en update gegevens: verifieer dat alle vereiste gegevens van uw palliatieve patiënten correct en up-to-date zijn.
  • Communiceer binnen uw team: bespreek dit protocol binnen uw praktijk en zorg ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de wijzigingen en hun verantwoordelijkheden.

Door deze stappen en communicatie te volgen, kunnen we samen zorgen voor een naadloze overgang en optimale zorg voor onze palliatieve patiënten. Hartelijk dank voor uw medewerking en inzet.

Indien u vragen heeft of verdere toelichting wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Drs. Stijn Boenders en Luc Seuntjens (Ispahan)
Drs. Koen Devet, Paul Gobert, Wim Schippers (HVRT vzw)
Dr. Brits (Havik vzw)

Andere bezoekers zochten ook naar

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie